Τρόποι Πληρωμών

Με αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά.

Μέσω Πιστωτικής κάρτας

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής (Visa, Mastercard, Diners και American Express) είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως αναγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ η με δόσεις και ο πελάτης μεταφέρεται στις ασφαλείς πλατφόρμες πληρωμών
η
όπου μπορεί να επιλέξει πληρωμή μέσω πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας χωρίς να είναι αναγκαίο να δημιουργήσει λογαριασμό,δόσεις υποστηρίζονται για ποσά > 155ευρώ.

Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, που του κοινοποιείται κατά την επιλογή (Εξόφληση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Η παραγγελία αποστέλλεται αφού επιβεβαιωθεί η κατάθεση.

Μενού

Call

MENU